Bài viết mới  • Sự học “ấm lên” ở Dìn Chin

    Sự học “ấm lên” ở Dìn Chin

    Từ trung tâm huyện Mường Khương (Lào Cai) đi theo con đường mới mở vào Tả Gia Khâu, chúng tôi gặp bên dốc cao ngôi nhà 4 gian mái lợp fibrô xi măng đã lên màu rêu mốc. Đó là nơi sinh sống của 5 thầy cô giáo cắm tại điểm Trường Tiểu học xã Dìn Chin.